9. Pseningko von Mositz

Pseningko von Mositz

18. května 2016 v 14:56
Cituji:

Reinhard Tettlinger, hansgraff in Osterreich, berichtet dem Bürgermeister, Richter und Rathe der Stadt zu Wien über den Empfang, den er bei der Landschaft gefunden hat, und über die kriegerischen Ereignisse seit dem letzten erichtag. Als die angesehensten Führer in dem Heere, dessen Stärke er auf 1100 pferd geraissigs volks und 4000 zu fuss angibt, zählt er auf den hauptman herrn Cristoff von Liechtenstain, den von Maiberch, zwen herrn von Konring, maister von Mauerperg, hern Kadolt von Wehing, hern Hainrich Zinczendorffer, hern Niclas Truchksas, hern Job Kirchsteter, hern Hanns Pellendorffer, hern Jorg Täxner, hern Hanns Malczkasten, Fridreich den Friczestorffer, Funfkircher von Stranek, Täxelpechk von Kalerprun und ander lant leut, hern Pseningk von Mosicz, Asemhaimer von Pogerlicz, Seuseneker von Lo, Muldorff von Egenburg. Zum Schlusse klagt er über die Unzucht des von Wien gesandten Volkes, das er nicht so in Ordnung halten könne, wie er es wünschte.
Popis pramene: Quellen zur Geschichte der Stadt Wien, Bd. II/2, Nr. 2792

Pseningko von Mosicz

10. února 2009 v 16:57
Moravský severovýchod v epoše husitské revoluce
Nový Jičín 1998
Jiří Jurok

Citace:

"2. Kondotiéři z moravského severovýchodu v letech bezvládí (1440-1453)

Po usmíření polské a rakouské strany v Čechách a na Moravě v r. 1440 bylo z české strany odvrženo nástupnické právo Ladislava Habsburského (Pohrobka) a králem byl zvolen Albrecht Bavorský. Ten ale volbu nepřijal a nastalo bezvládí za něhož vypukla opravdová válka zemí České koruny s Rakousy. Obdobně v Uhrách bojovala královna - vdova Alžběta za uherskou korunu pro Ladislava pohrobka proti polským nárokům Vladislava Varnenčíka. Na obou hlavních bojištích v Rakousích i na Slovensku se významně uplatňovali válečníci právě z našeho kraje.
Jihomoravská šlechta (Jan z Lichtenburka, Pertold z Lipé aj.) a bývalí rakouští hejtmané (Eincinger,Assenheimer) podnikají od r. 1440 vpády do Rakous proti Fridrichovi III. Úspěšným nájezdům z české strany v l. 1441 - 1445 se Rakušané snažili mimo jiné čelit i povoláním do svých služeb Čeňka Papáka z Mošnova na Hodoníně, zvaného jimi "Pseningko von Mosicz", který odešel z moravského severovýchodu již v roce 1420. Čeněk z Mošnova a později i jeho syn Jan několikrát zasáhl v rakouských záležitostech."
 
 

Reklama