13. Jiří z Poděbrad

Anna z rodu Hřivnáčů z Herultic a Hněvošic

7. února 2009 v 20:44
Hřivnáčové z Herultic či Heraltic a Hněvošic

- zámožná rytířská šlechtická rodina na Moravě. Jejich rodokmen by již měl být vypracován - je to uvedeno v seminární práci o rodu Zajíc z Valdeka (Waldeka).

Nás zajímá Anna, manželka Čeňka Papáka, který podepsal VIII. stížný list proti upálení mistra Jana Husa v roce 1415 ve Šternberku na Moravě.Zajímájí nás také všichni její předkové, protože to jsou i naši předkové.
Čeněk Papák tento list podepsal a přivěsil na něj svou pečeť. List podepisovala šlechta, a je to vlastně první doklad o tom, že Papákové byli šlechta, i když určitě najdeme doklady staršího data. Papákové byli šlechta podle Dr. Adolfa Turka již v roce 1350.
Manželka Čeňka Papáka Anna měla také dvůr ve Trdonicích a patřily ji, nevím jestli jako država Rozumice, Želatovice a Beňov.
Rod Hřivnáčových byl v letech 1466 - 148 ?. majitelem zámku Zábřeh v Ostravě. Jejich erb je tam znázorněn mezi erby ostatních majitelů zámků (nevím jestli je to původní erb) do dnešních dnů.

( Je třeba rozkrýt vazbu Čeňka Papáka a Anny z Herultic k Jiřímu z Poděbrad. Jejich vnuk nebo pravnuk si vzal za manželku vnučku nebo pravnučku Jiřího z Poděbrad.
A ta je třeba rozkrýt vazbu Čeňka Papáka a Anny z Herultic k Janovi Zajícovi z Valdeka (Waldeka) - k moravské větevi Zájíců z Waldeka i z Hazmburka.)
Jan Zajíc z Waldeka si vzal za manželku (2. manželku) sestru Anny z Herultic Magdalénu z Herultic.
Čeněk Papák a Anna z Herultic jsou uvedeni v rodokmenu Zajíců z Waldeka a Haznburka: Hřivnáčové z Herultic a Hněvošic asi nejsou součástí rodu Zajíců z Waldeka, mají svůj erb a nebo se odpojili od rodu Waldek? Tento rodokmen je vypracován od roku 1242.
Moravská větev Zajíců z Valdeka:
- podle J. Háse: Genealogické informace 1994 - 1995, roč XIV - XV, Brno 1995, S.9)
- podle J.Pilnáčka: Paměti města Blanska a okolních hradů, Blansko 1927, s. 40)
Otcem Anny z Herultic byl Zbyněk Hřivnáč z Hněvošic. Nejprve byl purkrabím na hradě Vikštejně, později však získal do zástavy hrad Velké Heraltice. Zakoupil se také na Moravě, kde -v roce 1406 získal vsi Beňov a Běškovice (zanikla) u Přerova.
Hrad Vikštejn sloužil k obraně opavského knížectví.
Bratr Anny z Herultovic - Zbyněk Hřivnáč ze Štítiny.

Hřivnáčové z Herultic a Hněvošic založili Vítkov.
 
 

Reklama