11. Petr z Kravař

Boček z Labutě a Petr z Kravař

2. února 2010 v 9:25
Cituji:

Petr z Kravař (1389-1434)

Petr z Kravař byl posledním majitelem panství z rodu pánů z Kravař. V roce 1416 jej po smrti jeho příbuzného Lacka z Kravař jmenoval český král Václav IV. hejtmanem moravským, což byl vlastně králův zástupce na Moravě. Byl to všeobecně vážený muž, patřičně bohatý, vlastnící rozsáhlé statky na Moravě a ve Slezsku, jenž stál v čele moravské šlechty.
Neklidné doby husitského hnutí jej donutily v roce 1420 k odprodeji svého sídla a některých dalších slezských statků. Kravaře a Kouty odkoupil Mikuláš ze Šlevic, Píšť Pavel ze Sovince, ves Razumovice Boček z Labutě a vesnice Velké Hoštice a Komárov Jan Chelm z Výškovic.
Petr z Kravař byl horlivým ctitelem Husova učení a účastnil se protestních sjezdů šlechty ve Velkém Meziříčí, Brně a Praze, konaných proti Husovu uvěznění a upálení. Přičiněním Petra z Kravař dosáhlo husitské hnutí v počátcích svého rozvoje značného významu. Později stál na straně umírněného křídla husitů, které se snažilo dosáhnout uznání kališnictví mírovými prostředky. Proto se v roce 1429 připojil k průvodu Prokopa Velikého, který se ubíral na mírový sjezd do Bratislavy.
Jménem Petra z Kravař je nazvána i jedna z ulic v Kravařích.

Boček z Labutě

4. července 2009 v 14:32
Cituji:

Peter von Krawarn [Bearbeiten]

Peter von Krawarn (tschechisch Petr z Kravař; 1389-1434) war das letzte Mitglied des Adelsgeschlechts. 1416 wurde er von König Wenzel IV. zum mährischen Herzog ernannt. Petr war ein geachteter, reicher Adeliger mit zahlreichen Höfen in Mähren und Schlesien. In der unruhigen Zeit der Hussitenbewegung war er 1420 gezwungen, seine Ländereien in Böhmen und die erst erworbenen in Schlesien zu verkaufen. Kravaře und Kouty kauften ihm ze Šlevic, Píšť Pavel ze Sovince, das Dorf Razumovice Boček z Labutě und Velké Hoštice a Komárov Jan Chelm z Výškovic ab. Er selbst war Anhänger der Lehre von Jan Hus und nahm an der Protestversammlung des Adels teil. Auch durch seinen finanziellen Anteil bekam die Bewegung Auftrieb; er stand aber später an der Seite des gemäßigten Hussitenflügels. 1429 nahm er an der Prozession des Prokop Veliký zu Friedensverhandlungen in Bratislava teil.
 
 

Reklama