Květen 2016

Jan Labuť ze Švamberka

21. května 2016 v 12:05 10. Švamberkové
Cituji:
Jan, biskup vratislavský, na žádost Jana Labutě ze Švamberka (Swanberg) na Strakonicích (Strakonicz), mistra johanitského řádu v Čechách, Slezsku a Polsku, Zikmunda Hertla (Hertil), jeho místodržícího a komtura komendy Božího Těla ve Vratislavi (Breslaw), a Jiřího Gausky (Gawsky), komtura v Oleśnici M. (Cleynolssen), snižuje biskupský desátek ze vsí Baków (Bank), Mlodoszowice (Czindel), Bierzów (Bertilsdorff), Klosów (Closdorff), Jaworów (Jawr), Czestocice (Gundersdorff), Jutrzyna (Mergenaw), Brylów (Polnisch Breil), Chwalibožyce (Frawenhain), Niemil (Neman), Kalinowa (Kaln), Wiese (Weze) a Jankowice Male (Cleyn Jankowitz), náležejících oleśnické komendě, který za biskupů Přeclava a Petra dosáhl 25 hřiven grošů českých, na dobu 10 let na 15 hřiven, které mají být odváděny vždy na sv. Martina hofrychtéři v Grodkówě (Grotkaw), a odpouští komendě dlužné platy zminulých let.


Nevím, jestli Boček z Labutě a Helfštýna a Jan Labuť ze Švamberka patří do jednoho rodu.

Čeněk z Mošnova a z Hodonína a jeho synové Jan, Jiřík a Heralt, řeč. Papák z Mošnova

21. května 2016 v 7:08 1. Papák z Mošnova
Cituji:


1.
Signature: 1041

Date: 25. srpen 1426
... I. - Listiny 1128 - 1880, sv. 1 - 4, Praha 1966 1041 Albrecht, markrabí moravský, propoůjčuje Čeňkovi z Mošnova (Mosnaw) ves "zum Kreuz", náležející k hradu Orlovice, až do odvolání. Laa 25. srpen 1426 o ...
... - Listiny 1128 - 1880, sv. 1 - 4, Praha 1966 1041 Albrecht, markrabí moravský, propoůjčuje Čeňkovi z Mošnova (Mosnaw) ves "zum Kreuz", náležející k hradu Orlovice, až do odvolání. Laa 25. srpen 1426 orig.ano N ...


2.
Čeněk zMošnova a z Hodonína a jeho synové Jan, Jiřík a Heralt, řeč. Papák zMošnova, slibují dodržet smlouvu s velehradským klášterem, kterou přijali zástavně od kláštera Novou Ves k doživotnímu držení za 1000 zl., jež půjčili klášteru.
Popis pramene: M. Švábenský, E 7 Cisterciáci Velehrad, inventář, Brno 1954.
  • Pečeť: Pečetě: 1) Čeněk a 2) Jan z Mošnova připrošení: 3) Petr Zajíc z Choltic a Huštěnovic, 4) Arkéb z Uher. Ostroha a Kunovic, 5) Markvart z Malenovic a z Prakšic, 6) Filip z Újezda, 7) Mikuláš z Domamyslic a z Buchlovic, 8) Václav z Ořechového.

3.
Čeněk z Mošnova žiada BA senát, aby podporoval Jána a Martina Stossa v dedičskej záležitosti.

Pseningko von Mositz

18. května 2016 v 14:56 9. Pseningko von Mositz
Cituji:

Reinhard Tettlinger, hansgraff in Osterreich, berichtet dem Bürgermeister, Richter und Rathe der Stadt zu Wien über den Empfang, den er bei der Landschaft gefunden hat, und über die kriegerischen Ereignisse seit dem letzten erichtag. Als die angesehensten Führer in dem Heere, dessen Stärke er auf 1100 pferd geraissigs volks und 4000 zu fuss angibt, zählt er auf den hauptman herrn Cristoff von Liechtenstain, den von Maiberch, zwen herrn von Konring, maister von Mauerperg, hern Kadolt von Wehing, hern Hainrich Zinczendorffer, hern Niclas Truchksas, hern Job Kirchsteter, hern Hanns Pellendorffer, hern Jorg Täxner, hern Hanns Malczkasten, Fridreich den Friczestorffer, Funfkircher von Stranek, Täxelpechk von Kalerprun und ander lant leut, hern Pseningk von Mosicz, Asemhaimer von Pogerlicz, Seuseneker von Lo, Muldorff von Egenburg. Zum Schlusse klagt er über die Unzucht des von Wien gesandten Volkes, das er nicht so in Ordnung halten könne, wie er es wünschte.
Popis pramene: Quellen zur Geschichte der Stadt Wien, Bd. II/2, Nr. 2792


Čeněk Papák z Mošnova a jeho synové

16. května 2016 v 17:11 1. Papák z Mošnova
Cituji:
Čeněk z Mošnova a z Hodonína a jeho synové Jan, Jiřík a Heralt, řeč. Papák z Mošnova, slibují dodržet smlouvu s velehradským klášterem, kterou přijali zástavně od kláštera Novou Ves k doživotnímu držení za 1000 zl., jež půjčili klášteru.
Popis pramene: M. Švábenský, E 7 Cisterciáci Velehrad, inventář, Brno 1954.

Boček z Labutě

16. května 2016 v 14:13 7. Boček z Labutě a Helfštýna
Cituji:


Documento: 111
Data: 1419,leden 31.
Resumo: Jirík ze Šternberka a z Lukova potvrzuje, že jeho dedem Lackem z Kravar ustanovení porucníci nad ním, jeho bratrem a jejich majetkem, Jan z Lomnice, Petr z Kravar a ze Strážnice, Beneš z Kravar a z Krumlova, Zbynek Doubravec z Doubravice, Bocek z Labut a Cech z Traplic, Všebor z Dubcan a Slavec Cudný z Korábovic, chránili dobre je i jejich majetek a nyní jim jej v porádku vydali. Jirík ze Šternberka - s. Svedkové: Kuník z Drahotuš - s, Štefan Hyncdorfar z Byzdratic - s, Hrzek ze Štepánovic - s, Jan ze Žop - s.
Imagens: 2
Transcrição: Não
Adicione um marcador de livros
Editar documento

Kaple Panny Marie v Lipníku nad Bečvou

16. května 2016 v 13:14 7. Boček z Labutě a Helfštýna
Cituji:

Kostel svatého Jakuba

Původně snad románská stavba, zřejmě před rokem 1400 Lackem z Kravař byl znovu postaven goticky, jak lze soudit z jeho označení jako kostela "novae fundations" v listině z roku 1406, kterou Boček z Labut rozšířil jeho pozemkový majetek. V této listině je zřízena také nadace
pro nově vybudovanou kapli Panny Marie při kostele sv. Jakuba a pro jejího kaplana. V žádných pramenech není zcela jistě uvedeno, zda se jednalo o samostatnou kapli, a pokud ano, co se s ní v pozdější době stalo.Petr Strážnický z Kravař a Boček z Labutě a Helfštýna

10. května 2016 v 16:06 7. Boček z Labutě a Helfštýna
Cituji ze str. 31

135 BALETKA, Tomáš: Páni z Kravař, s. 257-258. F. Dvorský se ve starší literatuře domníval, že to bylo způsobeno odlehlostí Kravař od zbytku Petrových držav, což by prý znemožňovalo je v době bojů udržet (DVORSKÝ, František: O starožitném panském rodě Benešoviců II, s. 127); T. Baletka se však domnívá, že k tomu Petra vedly spíše dluhy, čemuž by nasvědčovalo i to, že panství rozprodal po částech Mikuláši ze Šlovic, Pavlíkovi ze Sovince, Bočkovi z Labutě a Janu Helmovi z Výškovic. Zde bych se přiklonil spíše k názoru T. Baletky, otevřené boje se totiž Moravy v této době ještě zdaleka netýkaly. 136 VÁLKA, Josef: Morava roku 1421, s. 13. Jako zemský hejtman se Jindřich účastnil už lednového zasedání zemského soudu v Olomouci - ZDO IX, č. 266, s. 349.


Čeněk Papák z Mošnova

7. května 2016 v 8:42 1. Papák z Mošnova
Čeněk Papák z Mošnova

Erb rytířů z Mošnova tvoří stříbrný nebo bílý tříramenný hákový kříž na červeném štítě. Klénotem na přilbě je jeden hák hříče. Tento erb je složen na způsob jetelového listu.
Stříbrný nebo bílý tříramenný hákový kříž, zvaný koňské pušťadlo, trojhák nebo též hříč na červeném štítě. Dvě ramena ze spoje uprostřed štítu míří do obou jeho horních koutů, třetí jde svisle dolů. O takové úpravě /blasonování/ erbovních znamení se také říkalo, že jsou složena na způsob jetelového listu. Klénotem na přilbě byl jeden hák hříče.

Jan Papák z Úvalu

7. května 2016 v 8:41 2. Papák z Úvalu
Jan Papák z Úvalu 1413
klénot - veverka

Beneš Papák z Nawětřie

7. května 2016 v 8:40 3. Papák z Náwětřie, z Kunova
Beneš Papák z Nawětřie 1388
erb - lidská hlava s poprsím

Medvecký z Medvedzia a malého Bystera Papák

6. května 2016 v 0:19 4. Medvecký z Medvedzia a malého Bystera Papak
Uherská šlechta:
Medveczei és Kis Bisterczai és Medveczei Papák

Orava:
Medvecký z Medvedzia a malého Bystera Papák

Cituji:

Jedna větev rodu Medvecký přidává ke jménu Papák.