Březen 2010

B. Rodokmeny J. Pilnáček - 1. část - Čeněk Papák z Mošnova a jeho manželka Anna z Heraltic v rodokmenu Hřivnáčů z Heraltic

13. března 2010 v 9:48 8. Zajícové z Valdeka, Papák, Hřivnáč
B. Rodokmeny
Legenda:

+ datum úmrtí

* datum narození

∞ datum sňatku

? nejistá osoba, příbuzenská vazba apod.

m. manžel, manželka

1. Moravská větev Zajíců z Valdeka podle J. Háse.
(Několik poznámek k moravské větvi Zajíců z Valdeka, Genealogické a heraldické
informace 1994 - 1995, roč. XIV - XV, Brno 1995, s. 9.)
2. Moravská větev Zajíců z Valdeka podle J. Pilnáčka.
(Paměti města Blanska a okolních hradů, Blansko 1927, s.40.)


OLDŘICH ZAJÍC
1242 - +1271
purkrabí loketský pak pražský
1.m. Bohuslava
2.m. Alžběta ze Svinař +1321(?)
3. Zajícové z Valdeka do 14. stoletíZBISLAV
Zajíc z Třebůně či z Bobovic
praž. purkrabí, podkomoří
+ 1292(?)
m.Bohuslava
?

?
ŘEHOŘ (?)

+ 1301
pražský biskup
BUDISLAV
+ 1291
pražský kanovník 1263, 1264
mělnický probošt 1276, 1277
OLDŘICH z Valdeka
+ 1281
m. Anežka (?)
+ 1346


? ? ? ?
HEŘMAN
z Drahlína
a z Litně
1324 Lounín
JAROSLAV
1291
OLDŘICH ze Žebráka

+1304
m. Anežka
ZBYNĚK ze Záluží
1315 - +1358
VILÉM Zajíc z Valdeka
1307 - + 9.10.1319
Křivoklát , Týřov, Přimda, Beroun, Domažlice
m.Eliška z Lochovic
1318, 1319 vdova

HEŘMAN
1311-1316
titul.prizrenský biskup
sufragán praž. biskupa
dominikán
ZBISLAV ze Škarendorfu
+ před 1333
Bobovice
m. Žofka (2.m. Jindřich z Malovar)


PŮTAHEŘMAN
1353-1358 mnich ve Sv. Dobrotivé
JAN z Valdeka
a Záluží +1380
m. Marketa
1333
OLDŘICH
1318 - +1357
purkrabí pražský pak mostecký
Zbiroh, Valdek, Jílové, Knín, Ledčice
m.Alžběta z Ledčic

VILÉM
ze Záluží 1375
ZBYNĚK
1320 - + 1368
Házmburk, Budyně n.O., Žebrák, Enn, Lichtenhof, Hostomice,
1.m. Adla +1348
2.m.Rynka z Landštejna +1363
? ?

VILÉM z Krušovic
+ př.1356
m.Kunhuta,dc.Konráda Kemnatera von Hauseck
ZBYNĚK
1333
JAROSLAV
1333
OLDŘICH
1333
OLDŘICH
+ 1326/27
praž. kanovník
? praž .děkan

ZBYNĚK
1337
VILÉM
ZAJÍCOVÉ Z HÁZMBURKA

4. Starší moravská větev Zajíců z Valdeka

5. Mladší moravská větev
JIŘÍ
1578
prodal Míchov

ANASTÁZIE
1563
dům v Borkovanech

JIŘÍ
1562
dvůr Částkovec u Borkovan
JAN
1562
dvůr Částkovec u Borkovan

ALINA
1568 díl Jiříkovic
m. Bohuslav Bořita z Budče na Líšni

OLDŘICH
1565


Zajíců z Valdeka
6. Hřivnáčové z Heraltic

? ?
PETR
1421
Velké Heraltice
KATEŘINA

m. Zbyněk z Moravan a z Landštejna
MAGDALENA
z Hněvošic a z Heraltic
1437 - 1466
Želátovice, Bošovice,

Dolní Olešná
m. Jan Zajíc z Valdeka
1436 - + 1460/61
JAN
1429 - + př.1460
Rozumice,Beňov, Želátovice
N. dcera
+ před 1437
plat v Beňově
ANNA
1446 - + př.1460
Rozumice, Želátovice, Beňov
m.Čeněk Papák z Mošnova
1436 - + př.1454

?
ZBYNĚK
1461 - 1467
Lubojaty, Studénka, Želátovice
ANEŽKA
1459 - 1463
Rozumice

m. Jan Svojše ze Zahrádky

7. Jiříkovští ze Svojkova

OLDŘICH
1498-1520
Jiříkovice, Míchov, Žatčany
m. Dorota, dc.Bernarda z Počenic - 1498

? ?
JAN
1542-1555
Jiříkovice, Žatčany
BURIAN
1542-1555
Jiříkovice, Žatčany

VÁCLAV
1542-1555
Jiříkovice, Žatčany
JIŘÍ
1542-1555
Jiříkovice, Žatčany, Tuřany
KATEŘINA
1536 vdaná
JIŘÍK
1528-1539
Jiříkovice
m.Bohunka ze Zahrádek
MARKÉTA
1531
m.Hrůza Pinta
z Rtišovic?
JIŘÍ
1578
prodal Míchov

OLDŘICH
1565

ALINA
1568 díl Jiříkovic
m. Bohuslav Bořita z Budče na Líšni

JAN
1562
dvůr Částkovec u Borkovan

JIŘÍ
1562
dvůr Částkovec u Borkovan
ANASTÁZIE
1563
dům v Borkovanech


B. Rodokmeny J. Pilnáček - 2. část

13. března 2010 v 9:45 8. Zajícové z Valdeka, Papák, Hřivnáč
8. z Kunštátu a z Lysic

?
JAN PUŠKA
1392 - +1425
Kostomlaty n. L.,
Kojetín, Častolovice

m.Anna z Vartemberka a z Veselí
1437-vdova
?
9. z Miličína
OLDŘICH SLEPEC
1401 - 1413
Újezdec u Lnář
PAVEL
1407 - + 6.5.1450
olomoucký biskup 1436 - 1450
Olešná, Studená, Skrýchov, Rájec, Petrovice
OLDŘICH
14 07 - 1418
Rudolec, Němčičky, Lidéřovice, Jakubov

m.Marketa 1417 - 1418
Mládencové
Rudolecká z
větev Miličína


OLDŘICH MLÁDENEC
1433 - +1468 (mezi 14.5.-6.6.) padl v Třebíči
povýšen do panského stavu
Štěměchy, Svojkovice
1.m. Anna z Doloplaz
∞ před 12.3.1444
2.m. Eliška Zajícová z Valdeka
∞ po 1.5.1448 + 1477/1490

DOMASLAV MLÁDENEC
1433 - 1457
m. Anna, vdova po Janovi z Vřeskovic
1457
HEDVIKA
1480
m. Hynek ze Zvole
a z Osoblahy
ANNA
1480 - 1501
m. Hynek ze Zvole a z Kolštejna, ∞ př.1466
1448 - 1486
392 - 1398
VILÉM
1446 - +1465
Blansko, Rájec ,Petrovice, Šumvald, Mohelnice, Mírov,
manství v Modřicích
? ?
?
JINDŘICH
Mládenec z Miličína

1518
PŘIBÍK
1480 - 1503
Štěměchy, Dašovice, Radíkovice, Hvězdonice, Šumvald
← m.Lidmila z Miličína
KRISTINA
M. Bohuš Drnovský z Drnovic
1504 - + 1548
JAN
1481
? 1542
LIDMILA
1477 - + po 1535
Šumvald, Cholina, Biskupice
m. Přibík Mládenec z Miličína
∞ asi 1486
ičína
ω asi 1486 →
B. Rodokmeny J. Pilnáček - 3. část

13. března 2010 v 9:43 8. Zajícové z Valdeka, Papák, Hřivnáč
11. Pluhové z Rabštejna
AHNÍK z Bystřice
1365 - + 1386/1391
díl Velké Bystřice
m. Budka 1365

?


? ?
MABKA
1397
Suchá Loz
CTIBOR Pluh
1365 - 1397
Kyjov , Suchá Loz, Milenov, půl Nesovic
JINDŘICH Pluh z Rabštejna
1383 - +1398/1403
1387 markraběcí komorník
Suchá Loz, Slavkov,Vrbka Židlochovice, díl Velké Bystřice(?),Řimice a Měník

m. Dorota Stošovna z Bránic
1398 věno na Židlochovicích
+ po 1420
(2.m. Vilém Zajíc z Valdeka)
JEŠEK
1387 markraběcí komorník
Řimice a Měník

N.
m. Zdena
1382 matka Oldřicha Stoše
12. Stošové z Bránic a z Kounic


?

?
ANEŽKA
z Kounic a z Turovic
1463 - 1480 (vdova)
m. Mikuláš Bystřice z Ojnic
1436 - 1447
OLDŘICH
Stoš z Bránic či z Kounic
1433 - +1464
Dřevohostice, Tlumačov, Trávník
OTÍK Stoš z Bránic

1436
ADLIČKA
1446 - 1466
Kojátky
m.Markvart z Malenovic
a z Podhradí
BARBORA
1446 - 1464
Kojátky
m. Jakeš z Blažejovic
a z Vlkoše
JAN Šiška z Kounic a z Dřevohostic
1463 - 1478 Dřevohostice

OLDŘICH Šiška z Kounic
1477 - +1516/1519
Kurovice, Dřevohostice,Tlumačov, Slavkov u Brna
1.m. (? Marketa) dcera Jana Mléčky ze Zástřizl, ∞ asi 1483
2.m. Kateřina z Říčan


POTOMCI PÁNI,HRABATA A KNÍŽATA
Z KOUNIC