Únor 2010

Boček z Labutě a Petr z Kravař

2. února 2010 v 9:25 11. Petr z Kravař
Cituji:

Petr z Kravař (1389-1434)

Petr z Kravař byl posledním majitelem panství z rodu pánů z Kravař. V roce 1416 jej po smrti jeho příbuzného Lacka z Kravař jmenoval český král Václav IV. hejtmanem moravským, což byl vlastně králův zástupce na Moravě. Byl to všeobecně vážený muž, patřičně bohatý, vlastnící rozsáhlé statky na Moravě a ve Slezsku, jenž stál v čele moravské šlechty.
Neklidné doby husitského hnutí jej donutily v roce 1420 k odprodeji svého sídla a některých dalších slezských statků. Kravaře a Kouty odkoupil Mikuláš ze Šlevic, Píšť Pavel ze Sovince, ves Razumovice Boček z Labutě a vesnice Velké Hoštice a Komárov Jan Chelm z Výškovic.
Petr z Kravař byl horlivým ctitelem Husova učení a účastnil se protestních sjezdů šlechty ve Velkém Meziříčí, Brně a Praze, konaných proti Husovu uvěznění a upálení. Přičiněním Petra z Kravař dosáhlo husitské hnutí v počátcích svého rozvoje značného významu. Později stál na straně umírněného křídla husitů, které se snažilo dosáhnout uznání kališnictví mírovými prostředky. Proto se v roce 1429 připojil k průvodu Prokopa Velikého, který se ubíral na mírový sjezd do Bratislavy.
Jménem Petra z Kravař je nazvána i jedna z ulic v Kravařích.