Prosinec 2009

Boček z Labutě - Bernartice nad Odrou

22. prosince 2009 v 16:48 7. Boček z Labutě a Helfštýna
Od pokolení do pokolení
Památník obce Bernartic n. Odrou L. P. 1837 - 1937

r.1937
František Hanzelka
Cituji:

Roku 1412 zapsal Předbor z Cimburka věno své ženy, totiž 200 hř. ve 20 hř. roč. platu, který dosud (od r.1397) měl na Bernarticích a Hůrce věnným právem. Štěpánovi z Heyndsdorfa, jinak z Bystratic, a své manželce pojistil místo toho ještě téhož roku věno na zboží dřevohostickém. 18 Štěpán pak 1418 prodal tento plat, jak jej sám držel, Slavčovi (Slavíkovi?) řečenému cudnému z Kovalovic (k
Korábovic), který držel od r. 1412 též nějaký plat na Miloticích a který vzal na spolek na všechno své zboží Bočka z Labutě. 19

18 ZDO VIII 46-47. Rod vladyků Z Heinzendorfu jinak z Bystratic pocházel z Holešovska. Srov. u Hosáka, strana 451.

19 ZDO VIII 64, IX 242-243.