Květen 2009

Rod Papák

28. května 2009 v 16:09 1. Papák z Mošnova

Rod Papák


Čeněk Papák z Mošnova
erb - trojramenný hákový kříž


Beneš Papák z Nawětřie 1388
erb - lidská hlava s poprsím

Jan Papák z Úvalu 1413
klénot - veverka

Beneš Papák z Náwětřie podle Františka Palackého

27. května 2009 v 20:35 3. Papák z Náwětřie, z Kunova
Archiv český
čili
Staré písemné památky
české a moravské
sebral a vydal
František Palacký
1840

Cituji:

Wýtahy z listin rozličných r. 1448 - 1449
1448, 29. Sept. Mikuláš Kebl z Noweho Dworu Petr z Čimelic w rozepři o dědiny w Mysletině z wule p. Jiřika Kunštatu a z Poděbrad, zprávce království českého, přišli mocně na Beneše zvaného Papák z Náwětřie a Jindřicha Jansdorfa, mistosudiho dworského králowstwí českého. D 1448, dominico die S.Michaelis. DD. XXV, 115.

Beneš Papák z Návětří rok 1388

13. května 2009 v 20:14 3. Papák z Náwětřie, z Kunova
Cituji: (z internetu)
Heraldika??

Z Kunova - nápis na pečeti Beneše Papáka z Návětří r. 1388. (Paprocký?)

Z Kunova (odkud?)
měli stříbrný a červený na příč rozdělený štít nad helmem dva rohy stříbrný a červený a přikrývadla týchž barev (Kolář z ruk. 8330)

z Kunova
(?. v Cunou, z Činova?) Michal 1410 měl štít polovičný dole červenou a bílou šachovnicí, nahoře v bílém půl červeného lva nad helmou červený klobouk s černou kýtou (Arlberské bratrstvo). Téhož štítu z Kyc. Března a Těchlovic.

Jan Papák z Úvalu - klénot rak

9. května 2009 v 17:14 2. Papák z Úvalu
Jan Papák z Úvalu 1413 měl za klénot raka. (Paprocký?)

Beněš Papák z Návětří 1413

9. května 2009 v 17:12 3. Papák z Náwětřie, z Kunova
Pečeť Beneše Papáka z Návětří z roku 1413 je uložena v archivu v Třeboni. Není dost zřetelná. Ve znamení měl lidskou hlavu.

V Jižních Čechách bylo oblíbeno v erbovním znamení lidské tělo a nebo jeho vrchní část nebo pouze hlava. (Paprocký?)