Moravský sněm v roce 1434 - Čeněk Papák z Mošnova a Týnce

12. dubna 2009 v 19:58 |  1. Papák z Mošnova
Archiv český
Staré písemné památky
vydává komise k tomu zřízená při královské české společnosti nauk
Redaktor Josef Kaxoijsek
díl X
.
.
.
Sněmy moravské z let 1412 - 1514
V Praze 1800
V komisi knihkupectví Buršík a Kohout
Tiskem dra Ed. Orcgra

Citace:
        B. XII. Sněmi/ moravské. 

Také všickDi svrchupsaní máme a slibujcm dobru vérá ten svrcliupsanj lant-
fr}d do péti let od dánie tohoto listu držeti, a k tomu věrně, aby držán byl, po-
máhati ve všech kusech, jakož sě svrchu píše. A jestliže by z nás svrchupsanýd
kterdho pečeť nedošla buďto jednoho neboli viece k tomuto listu, tiem tento lantfnid
v žádné věci nemá zrušen býti, než jmá v své plné moci ostati, jako by všech pe-
četi privěšeny byly. Také byl-li by který pán, jehož méno v tomto listu posazenu
nenie, ješto by svú pečeť potom k tomuto lantfrydu chtěl přivěsiti, to má tak mocDO
býti, jako by njiiie přivéiena byla a jako by právě jeho méno napsáno bylo. A těch
všech svrchupsaných věcích na potvrzenie pečeti naše s vědomím naším přivěsili sme
k tomuto listu. Jenž jest dán v Brně léta po božiem narození tisíciebo Čtyrstého
a potom v jednomecietraém létě, ten pondělí před svatů Alžbětu, léta královstvie
našich Sigmunda svrchupsaného Uherského etc. v XXI.,*) Římského v Xn. a Českéht*

v drubém létě.

Ad mandátům D. regis Franciscus prepositns Strígoniensís.

PečeU zachováno: 2 velké a 47 malých; schází 7.
•) A, Č. IIL S37 mi XXXV.
TI.

Landfryd daný na sněmu obecním v Brně 4. března 1434*)
Orig, v zemsk. arch. moravsk. v BmS. Lit. C

My Albrecht z božie milosti knieže Rakáské, Štýrské, Korutanské a Kar-
niolské, markrabie Moravský a hrabě Tyrolský oc; a my N. z tejž milosti biskup
Olomunský [sic], Václav také z božie milosti knieže a pán Opavský; a my Jan z Lom-
pnice hauptman markrabstvie Moravského v ty časy, Meinhart z Hradce, Berchtolt
z Lipé najvyšší maršálek králevstvie Českého, Petr z Strážnice a z Kravař, Artlel>
z Drahotúš a z Deblína, Václav z Kravař a z Mezeřieče, Heralt z Kunstátu a z Tře-
bové, Albrecht z Šternberka a z Lúkova, Stibor z Cimburka a z Jičína, Jan z Cim-
burka a z Tovačova, Beneš a Vaněk bratrie z Bozkovic a z Črnejhory, Hašek a Bene§
bratřie z Waldšteinu, Jan z Bozkovic a z Luky, Jan z Bítova a z Cornšteina, JiHk
a Smilek bratřie z Bítova, Dobeš z Mezeřieče a z Cimburka, Krištofor a Jiřík
bratrie z Liechtenšteina, Jiřík a Lacek bratřie z Šternberka a z Lukova, Zbyněk
z Dúbravice, Jiřík z Kravař a z Plumlova, Jan z Pernšteina, Heník z Waldšteini
a Židlocbovic, Zdeněk z Waldšteina a z Sádku, Hince z Pirigšteina [sic] a z Polné,
Jan z Křižanova, Pavel Vok a Heralt bratřie z Sovince, Jošt Hecht z Rosic toho
času podkomořie markrabstvie Moravského, Kuna a Boček bratřie z Kunstátu a z Lúéek.
Heralt z Kunstátu a z Lisec, Procek z Kunstátu a z Opatovic, Čeněk z Ronova,
Petr z Konice a z Račic, N. Zajímač z Kunstátu a z Jevišovic, Ščepán z Wartnon

*) Landfi7d tento má datnm: ten Čtvrtek den sv. Gunhaty. Boku 1484 bylo víak sv. Konkaty 3. bhsu
Te středu, proto datujeme ve Čtvrtek i. března. i

251
s z Cimburka, Smil z Dúbravice a z Levnova, Vokh z Holšteina, Jan a Miroslav
bratřie z Cimburka a z Sehradic, Jiřík z Holšteina a z Jedovnice, Jan z Bubna a ze
Ždánic, Petr a Markvart bratřie ze Zvole, čeněk z Mošnova a z Týnce, Petr Romanus
2 Vitovic a z Buchlova, Jan z Messenpeku a z HelfenŠteina, Jan Tunkl z Draho-
íiovic a z Brníčka, Rudolfc z Beče a z Střielek, Jan z Langdorfu, Jan a Ondřej
bratřie z Studnic a z Blanska, Jindřich z Bařic, Jan z Pocenic a z Křídla, Zigmund
z Šnmburka, Jan Puklice z Štrambcrka, Jan Kužel z Žeravic a z Kvasíc, Smil z Mo-
ravan, Budiš z Bndišova, Bohunek z Miroslavě, Václav z Kníhnic, Dobeš WeitmUlner
z Žirotic, Sigmund Beránek z Višňového, Gebl z Hrušovan, Mikuláš z Milonic, Jan
& Jiřík bratřie Rácekové [?] z Dambořic, Beneš z Holúbku, Předbor Rohožka z Třšcenic,
Zdeněk z Konice, Markvart z Brakšic, Vojna z Košíková, Jan Těžký z Tasova,
Mictal Sele z Bransuda z Skal, Mikuláš z Mladénína a z Rabšteina, Sigmund z Karp-
áteina, Artleb z Kunovic a z Hluku, Otík Ščítkovec ze Lhoty, Niclas z Florstet z Du-
navic [sic], Prokop Rechemberg z Želetic, Sigmund z Rausenpruku, Jan ze Zvole
4 z Hohšteina, Mírek z Dražovic, Mladota z Tršic, Jan Dietě z Zemstěnic, Jan
Liz na z Myslibořic, Petr z Újezda, Mikšík z Litován, vyznáváme tiemto listem,
že sme tyto dolepsané věci takto smluvili a zjednali:

Najprve aby žádný žádnému mocí, duchovniemu ani světskému, v Moravské

žertu nepřekážel ani ven z země, než aby právem hledal a na právě dosti měl ;

ft toho má hledati právem zemským před markrabinú milostí, a na jeho miestě před

jeho hauptmanem zde v zemi Moravské a před pány země Moravské. Pakli by komu

to yen z země škodilo, to aby vznesl na markrabinú milosf, neb na jeho hauptmana

^ pány moravské, aby sě jemu stalo rovné; a markrabiua milosť a páni mají o to

obeslati, aby sě jemu rovné stalo. Pakli by sě jemu rovné státi nemohlo po tom

našem obeslání, tehda jemu markrabina milost, biskup, hauptman i páni moravščí

poitioci i raditi mají, aby sě jemu rovné stalo. A což ten potom ven z země učinie,

títti landfrydu nezruší. Pakli by kto přesto překážel a které války činil, nebo kterú

TOOcí v zemi jímal nebo bral nebo čeho bezprávně dobyl, a nechtěl na právě dosti

TMeti: aby jemu to za bezprávie položeno bylo, a markrabina milosť a hauptman se

vŘemi pány mají k němu popraviti jako k bezprávníkn a jako k zhúbci zemskému.

Také má voláno býti po všech městech zde moravských, markrabiných, biskupových

i také panských, kdež by kterého nalezli, ješto by zemi lúpil anebo hubil, nebo které

bezprávie násilně komužkolivěk učinil, bud duchovnímu nebo svéckému, aby k němu

popraveno bylo jako k zemskému zhúbci. Také bylo-li by kde v zemi bráno, aby

toho braného žádný nekupoval, ani v městech, ani ve všech. Pakli by kdo co kupil,

aby to zase vrátil danno, a k tomu aby pán jeho k němu popravil. Také ktež by

íi byli, ješto by leželi v městech, v městečkách nebo ve všech, nemajíce pánóv svých

zde v zemi Moravské, a hledali snad lidského neščestie, aby ti stavováni a jímáni

32*....... 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama