Moravský sněm v roce 1434 - Čeněk Papák z Mošnova a Týnce

12. dubna 2009 v 19:58 |  1. Papák z Mošnova
Archiv český
Staré písemné památky
vydává komise k tomu zřízená při královské české společnosti nauk
Redaktor Josef Kaxoijsek
díl X
.
.
.
Sněmy moravské z let 1412 - 1514
V Praze 1800
V komisi knihkupectví Buršík a Kohout
Tiskem dra Ed. Orcgra

Citace:
        B. XII. Sněmi/ moravské. 

Také všickDi svrchupsaní máme a slibujcm dobru vérá ten svrcliupsanj lant-
fr}d do péti let od dánie tohoto listu držeti, a k tomu věrně, aby držán byl, po-
máhati ve všech kusech, jakož sě svrchu píše. A jestliže by z nás svrchupsanýd
kterdho pečeť nedošla buďto jednoho neboli viece k tomuto listu, tiem tento lantfnid
v žádné věci nemá zrušen býti, než jmá v své plné moci ostati, jako by všech pe-
četi privěšeny byly. Také byl-li by který pán, jehož méno v tomto listu posazenu
nenie, ješto by svú pečeť potom k tomuto lantfrydu chtěl přivěsiti, to má tak mocDO
býti, jako by njiiie přivéiena byla a jako by právě jeho méno napsáno bylo. A těch
všech svrchupsaných věcích na potvrzenie pečeti naše s vědomím naším přivěsili sme
k tomuto listu. Jenž jest dán v Brně léta po božiem narození tisíciebo Čtyrstého
a potom v jednomecietraém létě, ten pondělí před svatů Alžbětu, léta královstvie
našich Sigmunda svrchupsaného Uherského etc. v XXI.,*) Římského v Xn. a Českéht*

v drubém létě.

Ad mandátům D. regis Franciscus prepositns Strígoniensís.

PečeU zachováno: 2 velké a 47 malých; schází 7.
•) A, Č. IIL S37 mi XXXV.
TI.

Landfryd daný na sněmu obecním v Brně 4. března 1434*)
Orig, v zemsk. arch. moravsk. v BmS. Lit. C

My Albrecht z božie milosti knieže Rakáské, Štýrské, Korutanské a Kar-
niolské, markrabie Moravský a hrabě Tyrolský oc; a my N. z tejž milosti biskup
Olomunský [sic], Václav také z božie milosti knieže a pán Opavský; a my Jan z Lom-
pnice hauptman markrabstvie Moravského v ty časy, Meinhart z Hradce, Berchtolt
z Lipé najvyšší maršálek králevstvie Českého, Petr z Strážnice a z Kravař, Artlel>
z Drahotúš a z Deblína, Václav z Kravař a z Mezeřieče, Heralt z Kunstátu a z Tře-
bové, Albrecht z Šternberka a z Lúkova, Stibor z Cimburka a z Jičína, Jan z Cim-
burka a z Tovačova, Beneš a Vaněk bratrie z Bozkovic a z Črnejhory, Hašek a Bene§
bratřie z Waldšteinu, Jan z Bozkovic a z Luky, Jan z Bítova a z Cornšteina, JiHk
a Smilek bratřie z Bítova, Dobeš z Mezeřieče a z Cimburka, Krištofor a Jiřík
bratrie z Liechtenšteina, Jiřík a Lacek bratřie z Šternberka a z Lukova, Zbyněk
z Dúbravice, Jiřík z Kravař a z Plumlova, Jan z Pernšteina, Heník z Waldšteini
a Židlocbovic, Zdeněk z Waldšteina a z Sádku, Hince z Pirigšteina [sic] a z Polné,
Jan z Křižanova, Pavel Vok a Heralt bratřie z Sovince, Jošt Hecht z Rosic toho
času podkomořie markrabstvie Moravského, Kuna a Boček bratřie z Kunstátu a z Lúéek.
Heralt z Kunstátu a z Lisec, Procek z Kunstátu a z Opatovic, Čeněk z Ronova,
Petr z Konice a z Račic, N. Zajímač z Kunstátu a z Jevišovic, Ščepán z Wartnon

*) Landfi7d tento má datnm: ten Čtvrtek den sv. Gunhaty. Boku 1484 bylo víak sv. Konkaty 3. bhsu
Te středu, proto datujeme ve Čtvrtek i. března. i

251
s z Cimburka, Smil z Dúbravice a z Levnova, Vokh z Holšteina, Jan a Miroslav
bratřie z Cimburka a z Sehradic, Jiřík z Holšteina a z Jedovnice, Jan z Bubna a ze
Ždánic, Petr a Markvart bratřie ze Zvole, čeněk z Mošnova a z Týnce, Petr Romanus
2 Vitovic a z Buchlova, Jan z Messenpeku a z HelfenŠteina, Jan Tunkl z Draho-
íiovic a z Brníčka, Rudolfc z Beče a z Střielek, Jan z Langdorfu, Jan a Ondřej
bratřie z Studnic a z Blanska, Jindřich z Bařic, Jan z Pocenic a z Křídla, Zigmund
z Šnmburka, Jan Puklice z Štrambcrka, Jan Kužel z Žeravic a z Kvasíc, Smil z Mo-
ravan, Budiš z Bndišova, Bohunek z Miroslavě, Václav z Kníhnic, Dobeš WeitmUlner
z Žirotic, Sigmund Beránek z Višňového, Gebl z Hrušovan, Mikuláš z Milonic, Jan
& Jiřík bratřie Rácekové [?] z Dambořic, Beneš z Holúbku, Předbor Rohožka z Třšcenic,
Zdeněk z Konice, Markvart z Brakšic, Vojna z Košíková, Jan Těžký z Tasova,
Mictal Sele z Bransuda z Skal, Mikuláš z Mladénína a z Rabšteina, Sigmund z Karp-
áteina, Artleb z Kunovic a z Hluku, Otík Ščítkovec ze Lhoty, Niclas z Florstet z Du-
navic [sic], Prokop Rechemberg z Želetic, Sigmund z Rausenpruku, Jan ze Zvole
4 z Hohšteina, Mírek z Dražovic, Mladota z Tršic, Jan Dietě z Zemstěnic, Jan
Liz na z Myslibořic, Petr z Újezda, Mikšík z Litován, vyznáváme tiemto listem,
že sme tyto dolepsané věci takto smluvili a zjednali:

Najprve aby žádný žádnému mocí, duchovniemu ani světskému, v Moravské

žertu nepřekážel ani ven z země, než aby právem hledal a na právě dosti měl ;

ft toho má hledati právem zemským před markrabinú milostí, a na jeho miestě před

jeho hauptmanem zde v zemi Moravské a před pány země Moravské. Pakli by komu

to yen z země škodilo, to aby vznesl na markrabinú milosf, neb na jeho hauptmana

^ pány moravské, aby sě jemu stalo rovné; a markrabiua milosť a páni mají o to

obeslati, aby sě jemu rovné stalo. Pakli by sě jemu rovné státi nemohlo po tom

našem obeslání, tehda jemu markrabina milost, biskup, hauptman i páni moravščí

poitioci i raditi mají, aby sě jemu rovné stalo. A což ten potom ven z země učinie,

títti landfrydu nezruší. Pakli by kto přesto překážel a které války činil, nebo kterú

TOOcí v zemi jímal nebo bral nebo čeho bezprávně dobyl, a nechtěl na právě dosti

TMeti: aby jemu to za bezprávie položeno bylo, a markrabina milosť a hauptman se

vŘemi pány mají k němu popraviti jako k bezprávníkn a jako k zhúbci zemskému.

Také má voláno býti po všech městech zde moravských, markrabiných, biskupových

i také panských, kdež by kterého nalezli, ješto by zemi lúpil anebo hubil, nebo které

bezprávie násilně komužkolivěk učinil, bud duchovnímu nebo svéckému, aby k němu

popraveno bylo jako k zemskému zhúbci. Také bylo-li by kde v zemi bráno, aby

toho braného žádný nekupoval, ani v městech, ani ve všech. Pakli by kdo co kupil,

aby to zase vrátil danno, a k tomu aby pán jeho k němu popravil. Také ktež by

íi byli, ješto by leželi v městech, v městečkách nebo ve všech, nemajíce pánóv svých

zde v zemi Moravské, a hledali snad lidského neščestie, aby ti stavováni a jímáni

32*....... 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama