Čeněk z Mošnova podepsal v roce 1415 VIII. Stížný list proti upálení Mistra Jana Husa

12. února 2009 v 9:01 |  1. Papák z Mošnova

Páni Čeští a Morawští, hojně i w Praze i we krajích shromáždění, osmerým w táž slova wyhotoweným psaní a přiwěšením 452 pečetí, horliwě domlauwají Otcům zboru Konstantského pro upálení M. Jana z Husince a wězení M. Jeronýma z Prahy.

V Praze (i jinde), 1414, 2 SEpt. sl. (Ze sauwěkého překladu /Psaní toto, půwodně latině psané, tištěno v témž jazyku několikráte w aktách zboru Konstantského. Srw. Časopis Česk. Museum.1834, str. 325-334./).
Citace:
List pánuow Českých a Morawských do Konstancie.

Najpoctiwějším w Kristu otcóm, panóm kardinálóm, patriarchóm, arcibiskupóm, biskupóm, legátóm, doktoróm, mistróm i vwšemu zboru Konstanskému:


My Čeněk z Weswlé a z Wartenberka, najwyšší purkrabie Pražský, Lacek z Kravař, hajtman markrabstwie Morawského, Boček starší Kunstatu a z Poděbrad, Wilém ze Zwieřetic, Jan starší z Jindřichova Hradce, Jindřich z Wartenberka, purkrabie na Králowé Hradci, Mikeš z Potenšteina a na Žampachu, Jindřich Škopek z Dubé, Oldřich ze Hradce, Jan mladší z Opočna, Smil ze Šternberka, Hynek Krušina z Lichtenburka, Boček mladší z Kunstatu, Bawor z Potesteina, Jan Puška z Kunstatu, Jan z Lomnice, Milota z Kravař, Herman z Lanšteina, Jan z Rožmitála, Póta z Částolowic, Zdislaw ze Zwířetic, Wilém z Potenšteina, Wok, z Walšteina, Wáclaw ze Zwířetic, Petr ze Zwjeřetic, Arnošt z Richenburka, Jan z Wlašimě, Jan z Lanšteina, Zdeněk Medek z Týnce, Zdeněk z Rožmitála, Mikuláš z Walšteina, Petr z Janowic a z Chlumce, Jan z Košumberka, Mikuláš z Mochowa a z Rožďalowic.

(II) Mikuláš starší z Ledče, Mikuláš mladší z Ledče, Sigmund z Milošowic, Wáclaw z Ostrowa, Bohuslaw z Kozle, Jan z Onšowa (?), Ďětřich ze Studeného, Jan ze Studeného, Alšík z Martinic,, Mladota z Dobré vody, Milota z Bohdánče, Mikšík z Hórky, Vikéř z Jeíšowic, Wáclaw ze Sulislawic,
Erasim z Otročic, Leonard z Kněžowic(?), Bohuněk z Borowice, Bolek z Dalčowic, Wítek ze Zhoře,
Mlýnek ze Sedmpanow, Wilém ze Sútic, Matěj ze Sutic, Odolen ze Slúpna, Jaroš z Proseče, Diwiš z Pertoltic, awavřinec z Bohdánďě, Jan z Proseče, Perkneř z Ostrowa, Wojtěch z Ostrowa, Jan ze Zbraslawic, smil ze Šwábinowa, Jan z Tuněchod, Petr ze Kšel, Albert z Nelechova, Dětřich ze Lhotic, Předbor ze Speřic, Oneš z Kamenice, Jindřich z Leštiny, Jindřich z Dobrowitowa, Maršík ze Skály, Ruprech z Okrúhlic, Jindřich z Rakowic, Wítek ze Zehušic, Jan ze Žinian, Bohunek z Proseče, Lewa z Luckého, Přech ze Žinian, Markwart z Kojkowic (?), Wáclaw ze smiřic (?), Mikuláš z Pohled, Petr Pohled, Wáclav z Poklep, Jan z Leskowic, Jindřich z Čachovic,, Mikeš z Petrowic, Markwart ze Lhotic, Wáclav ze Lhotic, Maršík z Albertowic, Pešík z Alberowic, Chýna z Košetic, Petr z Miletína, Slavek z Komorowic, Mikuláš z Jieřic, Jan z Bystrého, Mikuláš z Třebetic, Jan z Polné, Štěpán z Wyčap, Hanušek z Běstwiny, Beneš ze Wlatic, Mikuláš ze Wlatic, Petr z Wyčap, Jan z Ostrožna, Hertwik ze Spačic,Racek z Wrdova, Martin z Dašic,Chvalek z Hostowic, Lider z Hórek, Wejkl ze Semietěše, Jan ze Suchotlesk, Procek z Chořowa, Albrecht ze Šebestianic, Jan z....(?), Oldřich z Dobrowitowa, Zdich ze Lhoty, Matěj z Chvajstowic, Vilém z Ostrowa, Jan z Bušewsi (?), Jan z Wrbky, Jošt ze Zhoře, Brúm z Bielé, bartolomej, Dobréwody, Zdeněk Přimilowic, Martin ze Zdeslawic, Zawiše ze Zdeslawic, Petr z Brlohu, Zdisslaw z dobrévody, Chýna z Pawlowa, Předbor ze Lhotic, Kuneš z Pawlowa, Jindřich z Dobrowitowa.

(III) Petr z Malowic, Jan z Malowic, Sigmund z Malowic, Petr z Pacowa, Jan z Kraselowa, Petr z Drslawic, Lipolt ze Žimutic, Jan ze Hrádku, Hrdoň z Kraselowa, Jan z Dobronic, Wlach ze Březie, Wilém z Mlaďowic, Hynek z Dražowa, Ctibor z Wesce, Mikuláš z dobromilic, Filip z Želce,Petr z Radimowic, Bušek ze Wzddietowa, Wilém ze Skalice, Lipolt ustpenic, Přibíček z Ustupenic, Přibíček z Ustupenic, Bušek z Drahowa, Jindřich z Drahowa, Wilém z Mašowic, Jan z Wilémowic, Jošt z Želče, Mikuláš z Wilémowic, Pešík ze Wzdietowa, Petr z Dubu, Jan ze Brzawého, Wich ze Sla.., Mikuláš z Polánky, Lipolt z Morawce, Ján ze Štítného, Berieš ze Stranné, Přibík z choluni (?),Albrecht Rót z Dírného, Mikuláš Rót z Dirného,Leonard ze Mnichu, Mikuláš ze Mnichu, Chwal zeŽdiaru, Jan ze Smilkowa, Rinart ze Wřesné, Erasim z Nietowic, Jošt z Pošny, Hrdoň z Roztětow(?), Jaroslav z Wojkova, Jan ze Skopytec, Petr ze skopytec, Petr ze Skopytec, Pelhřim ze skopytec, Petr ze Dvorce, Ctibor z Hvozdně, Bohuslav z Nemyšle, Jan z Radenína, Jan z Tožice, Hon z Kozmic, Wilém z Tožice. Šťěpán z Čestic, Wáclav z Todně, Jan z Předslawic, Wilém ze Želčovic, Petr z Tisowé Protiwa z Udimě, Petr z Wesce, Boček z Myslikowic, Mraček z Radimowic, Oldřich z Dobromeřic, Beneš ze Střéteře, Beneš ze Strkova, Wojtěch ze Strkowa, Lew ze Zalužic, Mrakeš zze Střéteže. Prokop z Chotčína. Mikuláš z Kratošic, Sigmund z dobromilic, Bohuněk z Dětřichowic, Petr z Jablaně, Jan z Wrchotic, Přibík z Měkowic, Jindřich ze Stropnic Jan z Ratibořic, Petr z Ratibořic, Litwin z Prudic, Wáclav ze Smilkowa, Mrakeš z Petrowicc, Jindřich z Bukowě, Otrad z Nezwěstowic, Jan z Radostic, Swašek z Podolé, Oldřich ze Mníšku, Kuneš z Tučap, Wáclav ze Zwěřince, Jan z Chotěmic,Albrecht z těchobuze, Bušek z Jedlan, Matěj z Plasné, Přibíček z Hlasiwa, Jan z budislawi, Wáclaw z Mezného, Jan ze Samosol, Jindřich z Horowic.

(IV) Wilém z Wlašimě, Jan řečený Wawák z Wlkowa, Hašek z Lukawice, Mikuláš z Bělušowic, Wáclaw z Honbic, Mikuláš z Koloděj, Jan z Přepich, Martin ze Synčan, Wáclaw z Hostowic, Štěpán z Dwekačowic, Jan z Ostrožna, Jiří z Tilčic (?) Jan z Popowic, Jan Rubík z Holetína, Maršík z Mikulowic, Jan z Koloděj, Jan z Předwořic, Jan z Křečína (?) Jan ze Ždanjc, Jiří ze Lhotky, Wáclaw ze Sobčic, Boreš z Poděhus, Mikuláš z Barchowa jinak z Dašic, Habart z Lomnice jinak z Morawan, Wilém z Košumberka jinak ze Chlumu, Matěj řečený Holec z Nemošic, Jan Rúsinowa, Hlawáě z Kómárowa, Stibor z Markwartic, Jan starší z Lukawice, Kuneš z Hoberka (?), Beneš z Jezerowa(?),Jan řřečený Holec z Nemošic, Diwiš z Koššumberka jinak ze Chlumu, Wáclav z Choltic, Jan Kawalec z Žumberka, Jan ze Zigin (?)Wáclaw ze Slawikowa, Albrecht z Bietowan, Oldřich z Holišovic, Beneš Rubík ze Synčan, Wawřinec ze Mnětic, Prokop z Jeníkowa, Beneš řečený Brázda z domanic, Bernard z Jestřebie, Pota z Lukawice, Arnošt ze Syreček (?), Jan z Pašic, Benešš z Robús, Mikuláš ze Křiwé (?), Něpr z Pole, Jan řečený Těchlowec z Dobřiekowa, Petr brázda ze Srbec, Petr z Habrowa, Bohuněk z Holišowic, Jan z Markwartic, Bůžek z Mezilesic, Jan z Rosic, Chomata ze Studence, Kuneš ze Třibich, Jan z Lipky, Bohuněk z Počapel, Ctibor z Jenišowic, Prokop z Hořiněwsi, Zdeněk z Radyně, Mauric z dolan, Pawlik z Hostowic, Materná z Turowa, Jan z Iwanowic, Mauric z Blatna, Jan ze Seslawic, Vilém z Heřmanic, Jan z Hoskowic, Filip ze Synčan, Wilím z Holišowic, Jindřich z Púchorad, Mikuláš ze Seslawic, Jan Rúbik ze Synčan, Wáclaw z Třeběšic, Petr z Nabočan, Jan zWlčnowa, Mikuláš z Poděhus jin. ze Slúpna, Jan mladší z Lukawice jin. z Přesečna, Hertwik z Ostrožna jin. z Rúsinowa.

(V)Lacek z Kravař, hajtman markrabstwie Morawského, wilém z Pernšteina, Jan z Lomnice, najw. komorník desk. Brněnských, Petr z Krawař a ze Strážnice, najw. komorník desk. Olomuckých,,, Hanuš z Lipé, najw. maršálek král. Českého, Waněk z Boskowic a Černé hory, Jan z bietova, Aleš z Kunstatu a z Rajic, Jaroslaw ze šternberkaa z Weselé, wok z Holšteina, Erhard mladší Puška z Kunstátu, Sigmund a Milota bratřie z Křižanova, Petr ze sowince, Kuněk z Drahotuše, Štěpán zWartenberka, Dobeš z Cimburka, Milota z Tworkowa, Jindřich z Wldšteina. Jan Ozor z Boskowic, Jindřich z Lipé, Arkleb z Weteřova, Jimram Dúbravka z Dúbrawice, Zbyněk z Dúbravice, Zbyněk ze Strálek.

(VI) Mikšík z Malenovic, Oldřich ze Wranic, Čeněk ze Šarowa, Markwart z Jekowa, Bužek z Wlachowic, Zich z Nwewdachlebic, Zich z Nwdachlebic, Hereš z Welešína (?), Hynek z Košíkowa, Kašpar ze Šwanwfeldu, Woislaw z Těchanowic, Markwart z Lučan, Mikuláš z Břečkowic (?), Herteš ze Stehelce (?), Diek z Koběřic (?), Oneš z Lipiny, Petr Hecht z Turowic (?), Mikuláš z Heršic, Franc z Pelhřimova, Beneš z Opatovic, Markvart z Walowa, Jan ze Smrdowic, Benek ze Lhenic(?), Gabriel ze Suchéhopole, Petr z Přeraze, Ješek z Liboswár, Špalek z Olšína.

(VII)Sazema z Tosowa, Mikuláš z Haly, Smil z Heroltic, Zbyněk purkrabí na Meziříčí, Mikuláš z Tichowic, Franěk z Polic, Jan Skusský (?),Śtefek purkrabí na Náměští, Jan z Odrody, Wlček z Okarce, Wajs z Tasowa, Sabart (?) z Rudolce, Beneš z Rudolce, Haras z Týnce, Matauš z Baliny, Hroch z Řehořovwa, Beneš ze Sardik (?), Jan ze Lhotky, Jetřich ze Braňsud, Sigmund ze Braňsud, Michal z Tichowic, Waněk z Opatowé, Dobeš z Opatowé, Bohuše z Widonína, Jan ze Spalé, Jan z Nuznic, Jiří ze Kmenice.

(VIII) Jedel z Rúsowan, Beneš z Trábenic (?), Drslav z Nákel, Oldřich z Rakodowa, Bohuněk z Wratišowce, rinart ze Třenic, Předbro ze Třenic, Wolfart z Pawlowic, Stach ze Hlad, Ješek z Draždowa, Štefek z Rakodowa, Diwa ze Šišmy (?), Jan z Tasowa, Racek z Wýškowa, Zdeněk z Wěžek, Parcifal z Náměští, Jan z Peterswaldu, Zbilut ze Klecan, Wáclaw z Lodenice, Čeněk z Mošnowa, Petr řečený Němček ze Zahorowic, Racek z Kunwaldu, Jindřich z Žeranowic, Wáclaw ze Slatiňan, Jan z Čiežowa, Jan Donát z Polomie, Mikeš Donát z Polomie, Jan z Kroměšína, Jan z Utěchowa, Mikuláš ze Studénky, Petr Černý ze Štítowic, Mateska z Wyklek, Jan z Hyncendorfu, Bareš Hládek ze Zámrsk, Jan Drn ze Zachowic,Záwiše z Hyncendorfu, Dražet ze Hrádku, Dobeš z Tisé, Jan z Krumsína, Rús z Doloplas, Drlík z Bielé, Wladek ze Skřině, Jan z Richtenburka, Jan Ze Zwole, Pardus ze Žeranowic, Ješek ze Štítowic, Jan z Řimic, Oldřich ze Lhoty, aleš Kabát z Vyškowic:

urození páni a šlechtici najkřesťanštějšieho kráwstwie Českeho a najjasnějšieho mrkrabstwie Morawskeho: žádost wšeho dobrého a zachowáwanie přikázaní pána Ježíše Krista.

Text listu:..............
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Tomáš Málek Tomáš Málek | E-mail | 3. srpna 2009 v 10:49 | Reagovat

Zdravím, narazil jsme na tento blog a docela jsem ho pozorně prostudoval. Musím říct že jsem zde nalezl pár nepřesností na které bych rád upozornil. Zejmena mi jde o zvýrazněný podpis Smila z Heroltic u Stížného listu. Nejde o rod moravskoslezský který je zde několikrát zmiňován ale o člena rodu Heraltických z Heraltic (okr. Třebíč).

2 Tomáši Málkovi Tomáši Málkovi | E-mail | 4. srpna 2009 v 10:36 | Reagovat

Zdravím Vás. Děkuji za komentář. Nevěděla jsem,že Smil z Heroltic není z rodu Hřivnáčů z Hněvošic a Heraltic. Budu tyto dva rody studovat.Děkuji za radu.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama