Hodonín v zástavě Čeňka z Mošnova

12. prosince 2018 v 13:27 |  1. Papák z Mošnova

Cituji z překladu listiny z roku 1437:

Tři léta po tragické bitvě u Lipan umírá roku 1437 český a uherský král, německý císař Zikmund, podle husitů "šelma ryšavá". Jeho zeť, následovník a dědic, tehdy ještě vévoda rakouský a rovněž markrabě moravský, Albrecht II. pergamenovou, německy psanou listinou, vydanou ve Vídni dne 26. srpna 1437, dal Hodonín, Buchlov i novovesské zboží do zástavy Čeňkovi z Mošnova, kterého zvali též Čeněk Papák z Mošnova a na Hodoníně. Originál této listiny je uložen pod signaturou čís. 268 v městském archivu v Brně. V roku 1943 jsem pro hodonský městský archiv dal zhotovit snímek tohoto vzácného historického dokumentu, který v překladu mnou pořízeném zní takto:
"My, Albrecht, z milosti Boží vévoda rakouský, štýrský, korutanský a kraňský, markrabě moravský a tirolský hrabě atd., přiznáváme za sebe i za své dědice a potomky, markrabata moravská, že tímto listem dáváme veřejně na vědomí, že s ohledem na věrné a pilné služby, které nám náš věrný, milý Čeněk z Mošnova až doposud prokazoval a nadále prokazovati má a bude, a pro to vše a za všechny pohledávky, vzešlé z jeho služeb, z půjček, z útrat a škod, a také ohledně Týnce, ať se tyto pohledávky nazývají jakýmkoli jménem a které by až do dnešního dne vůči nám měl neb míti mohl, dali jsme mu naše zámky Buchlov a Hodonín a zapsat a připsat na ně 12 tisíc kop ražených dobrých grošův (36.000 zl.) tímto listem v takové míře, aby on a jeho erbi tyto naše zámky spolu s mýty, s lesy, polnostmi, lukami, vodami, haltýři, rybníky, s rentami, s užitky, činžemi, vesnicemi, lidmi, statky a se vším jiným jejich příslušenstvím, zároveň také s užitky, které ke zmíněnému domu Týnci náleží a také s vesnicí Kreuz - za těch shora jmenovaných dvanáct tisíc kop jako zástavu a záruky měli , a aby je za takové jejich útraty, půjčky, stravné a škody spravovali, si zajistili, je obývali, drželi a aby je také opevněním a potřebnými stavbami opatřiti mohli, v té víře tak, jak mu ji věnujeme.
 


Ezebek Papak

4. listopadu 2017 v 15:26 |  1. Papák z Mošnova
Ezebek Papak
Cituji:
Roku 1446 byla připsána klášterem na Ezebek Papak z Mossnow na Hodoníně a jeho syny Jana, Jiřího (Georg) a Haralta za 1000 fl moravských. 7/
Toto nejlepší místi s mlýnem a patronátem zde zanechal markrabě Albert. Zeměpán však musel později místo opět prodat, v roce 1472 potvrdil král Matyáš prodej zámku Týnec mladému Jindřichu (Heinrich) z Liechtensteinu od Jana z Mossnow. 7/
 


Boček z Labutě

3. července 2016 v 12:56 |  7. Boček z Labutě a Helfštýna
Cituji:Signatura: 111

Datum: 1419,leden 31.
... , Petr z Kravar a ze Strážnice, Beneš z Kravar a z Krumlova, Zbynek Doubravec z Doubravice, Bocek z Labut a Cech z Traplic, Všebor z Dubcan a Slavec Cudný z Korábovic, chránili dobre je i jejich majetek ...


Pro porovnání a k dalšímu bádání - nevím, jestli rod Bočka z Labutě a Helfštýna patří do rozrodu Švamberků.


Cituji:Signatura: 359

Datum: 1505,únor 14.
359 Burian Labut ze Švamberka a na Hradišti potvrzuje, že koupil od mikuláše Hrabiše z Nové Vsi vesnice Vlckovice v Podkrkonoší a Kokoty, které prodává svému strýci Kryštofovi ze Švamberka a na Boru. Burian ...

Čeněk z Mošnova

3. července 2016 v 12:21 |  1. Papák z Mošnova
Cituji:


Signatura: 2295

Datum: 1447 XII 8
2295 Čeněk z Mošnova žiada BA senát, aby podporoval Jána a Martina Stossa v dedičskej záležitosti. Viedeň 1447 XII 8 orig. SK_1120_362_MB-2295_r.JPG SK_1120_362_MB-2295_v.JPG 1120 - Archív hlavného mesta SR B .

Kateřina provdaná Papáková z Branišovic

3. června 2016 v 14:58 |  15. Papáková z Branišovic
Cituji:

z Branišova( neb Branišovic) Jan Pehm měl (1459) pokosem průřez bran polních a podobně 1514 Kateřina vdaná Papáková, Anna, Markéta a Anna z Branišovic. (Pečeti v Třeboni a v Nových hradech.)


Katerina Papáková z Branišovic

3. června 2016 v 14:26 |  15. Papáková z Branišovic
Cituji:

Date: 1514,září 5.
343 Václav Bušek z Kanic priznává, že je povinen odvádet KaterinePapákové z Branišovic rocne 600 kop míšenských a naturální deputát. Václav Bušek z Kanic - s. Rukojmí: Jan Cinišpán z Heršlaku - s, Markvart Hr ..


Jan Labuť ze Švamberka

21. května 2016 v 12:05 |  10. Švamberkové
Cituji:
Jan, biskup vratislavský, na žádost Jana Labutě ze Švamberka (Swanberg) na Strakonicích (Strakonicz), mistra johanitského řádu v Čechách, Slezsku a Polsku, Zikmunda Hertla (Hertil), jeho místodržícího a komtura komendy Božího Těla ve Vratislavi (Breslaw), a Jiřího Gausky (Gawsky), komtura v Oleśnici M. (Cleynolssen), snižuje biskupský desátek ze vsí Baków (Bank), Mlodoszowice (Czindel), Bierzów (Bertilsdorff), Klosów (Closdorff), Jaworów (Jawr), Czestocice (Gundersdorff), Jutrzyna (Mergenaw), Brylów (Polnisch Breil), Chwalibožyce (Frawenhain), Niemil (Neman), Kalinowa (Kaln), Wiese (Weze) a Jankowice Male (Cleyn Jankowitz), náležejících oleśnické komendě, který za biskupů Přeclava a Petra dosáhl 25 hřiven grošů českých, na dobu 10 let na 15 hřiven, které mají být odváděny vždy na sv. Martina hofrychtéři v Grodkówě (Grotkaw), a odpouští komendě dlužné platy zminulých let.


Nevím, jestli Boček z Labutě a Helfštýna a Jan Labuť ze Švamberka patří do jednoho rodu.

Čeněk z Mošnova a z Hodonína a jeho synové Jan, Jiřík a Heralt, řeč. Papák z Mošnova

21. května 2016 v 7:08 |  1. Papák z Mošnova
Cituji:


1.
Signature: 1041

Date: 25. srpen 1426
... I. - Listiny 1128 - 1880, sv. 1 - 4, Praha 1966 1041 Albrecht, markrabí moravský, propoůjčuje Čeňkovi z Mošnova (Mosnaw) ves "zum Kreuz", náležející k hradu Orlovice, až do odvolání. Laa 25. srpen 1426 o ...
... - Listiny 1128 - 1880, sv. 1 - 4, Praha 1966 1041 Albrecht, markrabí moravský, propoůjčuje Čeňkovi z Mošnova (Mosnaw) ves "zum Kreuz", náležející k hradu Orlovice, až do odvolání. Laa 25. srpen 1426 orig.ano N ...


2.
Čeněk zMošnova a z Hodonína a jeho synové Jan, Jiřík a Heralt, řeč. Papák zMošnova, slibují dodržet smlouvu s velehradským klášterem, kterou přijali zástavně od kláštera Novou Ves k doživotnímu držení za 1000 zl., jež půjčili klášteru.
Popis pramene: M. Švábenský, E 7 Cisterciáci Velehrad, inventář, Brno 1954.
  • Pečeť: Pečetě: 1) Čeněk a 2) Jan z Mošnova připrošení: 3) Petr Zajíc z Choltic a Huštěnovic, 4) Arkéb z Uher. Ostroha a Kunovic, 5) Markvart z Malenovic a z Prakšic, 6) Filip z Újezda, 7) Mikuláš z Domamyslic a z Buchlovic, 8) Václav z Ořechového.

3.
Čeněk z Mošnova žiada BA senát, aby podporoval Jána a Martina Stossa v dedičskej záležitosti.

Pseningko von Mositz

18. května 2016 v 14:56 |  9. Pseningko von Mositz
Cituji:

Reinhard Tettlinger, hansgraff in Osterreich, berichtet dem Bürgermeister, Richter und Rathe der Stadt zu Wien über den Empfang, den er bei der Landschaft gefunden hat, und über die kriegerischen Ereignisse seit dem letzten erichtag. Als die angesehensten Führer in dem Heere, dessen Stärke er auf 1100 pferd geraissigs volks und 4000 zu fuss angibt, zählt er auf den hauptman herrn Cristoff von Liechtenstain, den von Maiberch, zwen herrn von Konring, maister von Mauerperg, hern Kadolt von Wehing, hern Hainrich Zinczendorffer, hern Niclas Truchksas, hern Job Kirchsteter, hern Hanns Pellendorffer, hern Jorg Täxner, hern Hanns Malczkasten, Fridreich den Friczestorffer, Funfkircher von Stranek, Täxelpechk von Kalerprun und ander lant leut, hern Pseningk von Mosicz, Asemhaimer von Pogerlicz, Seuseneker von Lo, Muldorff von Egenburg. Zum Schlusse klagt er über die Unzucht des von Wien gesandten Volkes, das er nicht so in Ordnung halten könne, wie er es wünschte.
Popis pramene: Quellen zur Geschichte der Stadt Wien, Bd. II/2, Nr. 2792


Čeněk Papák z Mošnova a jeho synové

16. května 2016 v 17:11 |  1. Papák z Mošnova
Cituji:
Čeněk z Mošnova a z Hodonína a jeho synové Jan, Jiřík a Heralt, řeč. Papák z Mošnova, slibují dodržet smlouvu s velehradským klášterem, kterou přijali zástavně od kláštera Novou Ves k doživotnímu držení za 1000 zl., jež půjčili klášteru.
Popis pramene: M. Švábenský, E 7 Cisterciáci Velehrad, inventář, Brno 1954.

Boček z Labutě

16. května 2016 v 14:13 |  7. Boček z Labutě a Helfštýna
Cituji:


Documento: 111
Data: 1419,leden 31.
Resumo: Jirík ze Šternberka a z Lukova potvrzuje, že jeho dedem Lackem z Kravar ustanovení porucníci nad ním, jeho bratrem a jejich majetkem, Jan z Lomnice, Petr z Kravar a ze Strážnice, Beneš z Kravar a z Krumlova, Zbynek Doubravec z Doubravice, Bocek z Labut a Cech z Traplic, Všebor z Dubcan a Slavec Cudný z Korábovic, chránili dobre je i jejich majetek a nyní jim jej v porádku vydali. Jirík ze Šternberka - s. Svedkové: Kuník z Drahotuš - s, Štefan Hyncdorfar z Byzdratic - s, Hrzek ze Štepánovic - s, Jan ze Žop - s.
Imagens: 2
Transcrição: Não
Adicione um marcador de livros
Editar documento

Kaple Panny Marie v Lipníku nad Bečvou

16. května 2016 v 13:14 |  7. Boček z Labutě a Helfštýna
Cituji:

Kostel svatého Jakuba

Původně snad románská stavba, zřejmě před rokem 1400 Lackem z Kravař byl znovu postaven goticky, jak lze soudit z jeho označení jako kostela "novae fundations" v listině z roku 1406, kterou Boček z Labut rozšířil jeho pozemkový majetek. V této listině je zřízena také nadace
pro nově vybudovanou kapli Panny Marie při kostele sv. Jakuba a pro jejího kaplana. V žádných pramenech není zcela jistě uvedeno, zda se jednalo o samostatnou kapli, a pokud ano, co se s ní v pozdější době stalo.Petr Strážnický z Kravař a Boček z Labutě a Helfštýna

10. května 2016 v 16:06 |  7. Boček z Labutě a Helfštýna
Cituji ze str. 31

135 BALETKA, Tomáš: Páni z Kravař, s. 257-258. F. Dvorský se ve starší literatuře domníval, že to bylo způsobeno odlehlostí Kravař od zbytku Petrových držav, což by prý znemožňovalo je v době bojů udržet (DVORSKÝ, František: O starožitném panském rodě Benešoviců II, s. 127); T. Baletka se však domnívá, že k tomu Petra vedly spíše dluhy, čemuž by nasvědčovalo i to, že panství rozprodal po částech Mikuláši ze Šlovic, Pavlíkovi ze Sovince, Bočkovi z Labutě a Janu Helmovi z Výškovic. Zde bych se přiklonil spíše k názoru T. Baletky, otevřené boje se totiž Moravy v této době ještě zdaleka netýkaly. 136 VÁLKA, Josef: Morava roku 1421, s. 13. Jako zemský hejtman se Jindřich účastnil už lednového zasedání zemského soudu v Olomouci - ZDO IX, č. 266, s. 349.


Čeněk Papák z Mošnova

7. května 2016 v 8:42 |  1. Papák z Mošnova
Čeněk Papák z Mošnova

Erb rytířů z Mošnova tvoří stříbrný nebo bílý tříramenný hákový kříž na červeném štítě. Klénotem na přilbě je jeden hák hříče. Tento erb je složen na způsob jetelového listu.
Stříbrný nebo bílý tříramenný hákový kříž, zvaný koňské pušťadlo, trojhák nebo též hříč na červeném štítě. Dvě ramena ze spoje uprostřed štítu míří do obou jeho horních koutů, třetí jde svisle dolů. O takové úpravě /blasonování/ erbovních znamení se také říkalo, že jsou složena na způsob jetelového listu. Klénotem na přilbě byl jeden hák hříče.

Jan Papák z Úvalu

7. května 2016 v 8:41 |  2. Papák z Úvalu
Jan Papák z Úvalu 1413
klénot - veverka

Beneš Papák z Nawětřie

7. května 2016 v 8:40 |  3. Papák z Náwětřie, z Kunova
Beneš Papák z Nawětřie 1388
erb - lidská hlava s poprsím

Medvecký z Medvedzia a malého Bystera Papák

Uherská šlechta:
Medveczei és Kis Bisterczai és Medveczei Papák

Orava:
Medvecký z Medvedzia a malého Bystera Papák

Cituji:

Jedna větev rodu Medvecký přidává ke jménu Papák.

Další články


Kam dál